Qeydiyyat

Qeydiyyatı davam etmək üçün "İstifadəçi" və ya "Diler" düymələrindən birini seçin.

1 nömrə əlavə etmək üçün Qeydiyyat tələb olunmur.

İstifadəçinin üstünlükləri
 • Əlavə edilən nömrələrə tam nəzarət
 • Sifarişlərin online izlənilməsi
 • Alınan nömrələrin idarə olunması
 • "Sevimli nömrə" funksiyası
Dilerin üstünlükləri
 • Daha çox nömrə, daha az ödənişlə
 • Ödəniş müddətinin fərdi seçimi
 • Şəxsi satış səhifəsi
 • Fərdi və kütləvi endirim imkanı
 • Əlavə edilən nömrələrə tam nəzarət
 • Sifarişlərin online izlənilməsi
 • Alınan nömrələrin idarə olunması
 • "Sevimli nömrə" funksiyası