Nömrə dublikatının sifarişi

Nəzərə alın:
  • Dublikat ediləcək nömrənin dəyəri fərdi hesablanır.
  • Dublikat ediləcək nömrə sifarişi yalnız sayt Administrasiyası tərəfindən yoxlanıldıqdan sonra qəbul və ya qəbul edilməmiş hesab olunur.